МУКАЧЕВО. Розпочала свою роботу Міжнародна конференція «Життя та благословенні труди преподобного Олексія (Кабалюка)»

4 жовтня з благословення Блаженнійшого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у Мукачеві в готельному комплексі «Червона Гора» розпочала свою роботу Міжнародна наукова конференція присвячена 140-річчю від дня народження та 70-річчю від дня смерті преподобного Олексія (Кабалюка): «Життя та благословенні труди преподобного Олексія (Кабалюка)».

Цьогоріч організаторами потужного Міжнародного наукового форуму стали Мукачівська Православна єпархія Української Православної Церкви, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія (Проніна), Міжнародний інститут Афонської спадщини в Україні, Кафедра історії України ДВНЗ «УжНУ», Архів Сербської Православної Церкви, Державний архів Закарпатської області та Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ.

В науковий комітет конференції ввійшли: Ян Шафін, прот., проф., ThDr., PhD, декан Православного богословського факультету Пряшівського університету, Андрій Нікулін, прот., PhDr., PhD, замдекана Православного богословського факультету Пряшівського університету, Стефан Пружинський, прот., doc. ThDr., PhD, замдекана Православного богословського факультету Пряшівського університету, Павел Марек, д.ф.н., д.п.н., к.і.н., проф. філософського факультету університету в Оломоуці, Мирослав Жупіна, doc. ThDr., PhD, замдекана Православного богословського факультету Пряшівського університету, Сергій Федака, д.і.н., проф. кафедри історії України УжНУ.

Конференція розпочалася з реєстрації її учасників та безпосередньо відкриття. Після короткої молитви присутнім науковцями та гостям було зачитане “Вітальне слово до учасників конференції Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України” – секретарем Єпархіального управління Мукачівської єпархії, протоієреєм Віктором Місо.

Опісля до присутніх науковців з вітальним словом звернулися Високопреосвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський, від Високопреосвященнішого Марка, Митрополита Хустського і Виноградівського вітальне слово зачитав представник Хустської єпархії – намісник Бедевлянського чоловічого монастиря на честь Пророка й Предтечі Господнього Іоанна, архімандрит Іов (Стець). До присутніх науковців та гостей з вітальними словами також звернулися: Офіцинський Р.А., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», Місюк М.Д., директор Державного архіву Закарпатської області, Данилець Ю.В., кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», директор БІНДЦ.

Доповіді на науковий форум направили науковці з семи країн світу, зокрема: Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, Болгарії, Сербії та України.

В конференції очно беруть участь понад 30 і заочно 20 відомих істориків, богословів, ієрархів та дослідників. Форум розбитий на дві секції. Спектр тем конференції є надзвичайно широким. Науковці будуть читати доповіді на різноманітну тематику.

Зокрема в першій секції виступатимуть:

Місюк Михайло, директор Державного архіву Закарпатської області (Ужгород, Україна) “Документи Державного архіву Закарпатської області про діяльність архімандрита Олексія (Кабалюка) на території Підкарпатської Русі в 20 – 30-х рр. ХХ століття”, Предраг Миодраг, кандидат богословия, мр филологических наук, профессор Академии СПЦ для церковных искусств и семинарии святого Арсения в Сремских Карловцах (Белград, Республика Сербия) “Митрополит загребский д-р Дамаскин (Грданички) как церковный деятель и музыковед и его связи с Закарпатьем”, Ежи Остапчук, габилитированный доктор богословских наук, декан Богословского факультета, заведующий кафедрой Священного Писания Нового Завета и и.о. завудующего кафедрой Священного Писания Ветхого Завета Христианской Богословской Академии в Варшаве (Варшава, Польша) “Rękopisy i stare druki w zbiorach monasteru św. Onufrego w Jabłecznej pod kon. XIX i na pocz. XX wieku”, Федака Сергій, доктор історичних наук, професор кафедри історії України ДВНЗ «УЖНУ» (Ужгород, Україна) “Актуальні питання історії чернецтва Київської Русі”, Петро Федорук, священик, (Білосток, Польша) “Stosunek Państwo – Kościół Prawosławny w Polsce w XX wieku. Zarys historyczny i analiza stanu obecnego”, Štefan Pružinský, prot., doc. ThDr., PhD, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovskej univerzity v Prešove (Prešov, Slovensko) “Miesto múdrosti a krotkosti v askéze a duchovnom živote členov Cirkvi”, Олександр Монич, прот., кандидат богослов’я, вчений секретар БІНДЦ, голова Інформаційного відділу Мукачівської єпархії УПЦ (Мукачево, Україна) “Кричівський Хрестовоздвиженський монастир у XVIII столітті”, Світлинець Андрій, директор Іршавського районного музею, науковий співробітник БІНДЦ (Іршава, Україна) “Іван Андрішко – іконописець з Боржавської долини (штрих до життєвого і творчого портрета)”, Роман Володимир, магістр історії, аспірант кафедри історії України ДВНЗ «УЖНУ», науковий співробітник БІНДЦ (Іршава, Україна) “Настоятельки православних жіночих монастирів на Іршавщині (1989-2016)”, Рекрутяк Михайло, магістрант факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УЖНУ», (Ясіня, Україна) “Постать архімандрита Олексія (Кабалюка) на сторінках газети «Зоря Рахівщини» (1991-2016 рр.)”, Феодосій (Оленич), архім., доктор богословських наук, Християнська Богословська Академія у Варшаві (Варшава, Польща) “Традиції і культура літургійного одягу Православної Церкви”, Джежела Віталій, магістр богослов’я, науковий співробітник БІНДЦ (Хуст, Україна) “Архідиякон Михайло Потапов та його внесок в розвиток іконопису на Закарпатті”, Данилець Наталія, аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Особливості викладання Закону Божого для православних учнів на Підкарпатській Русі в 1920-30 рр.”, Євфросин (Білаш), архім., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, директор Науково-дослідного інституту державно-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні на сучасному етапі державотворення: стан, проблеми та перспективи”, Якунин Вадим, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Поволжского государственного университета сервиса (Тольятти, Российская Федерация) “Положение и деятельность православных монастырей СССР в 1941-1945 гг.”.

В другій секції:

Олександр Гук, прот., кандидат богослов’я, науковий співробітник БІНДЦ (Хуст, Україна) “Преподобний Олексій Карпаторуський та його епоха”, Ферков Оксана, кандидат історичних наук, доцент доцент кафедри історії України ДВНЗ, «УжНУ», співкоординатор Центру дослідження угорської історії та українсько-угорських відносин (Ужгород, Україна) “Особливості процесу конфесіоналізації в Північно-Східній Угорщині в ранномодерну добу (XVI-XVIII ст.)”, Кічера Віктор, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», науковий співробітник науково-дослідного центру історико-релігійних студій «Логос» (Ужгород, Україна) “Адміністративні та фінансові обмеження Церкви на Підкарпатській Русі у 20-х рр. ХХ ст.”, Міщанин Василь, кандидат історичних наук, PhD, доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», науковий співробітник БІНДЦ (Ужгород, Україна) “Висвітлення питань релігії і Церкви в комуністичній пресі Закарпаття 1944 – початку 1950-х рр.”, Офіцинський Роман, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Історична політика і майнові претензії Мукачівської греко-католицької єпархії 2003-2017 років”, Офіцинський Юрій, магістрант спеціалізації «Історія та археологія» ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Конфесійна ситуація в Україні 2014-2017 років в англомовних дослідженнях”, Цимко Андрій, іконописець, член Національної Спілки іконописців України (Рівне, Україна) “Феномен подвижництва та його роль у становленні духовної культури”, Куцов Костянтин, аспірант кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Міжконфесійні взаємини серед карпатоукраїнських студентів Чехословаччини у другій половині 1930-х рр.”, Шніцер Марія, викладач кафедри філософії ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Філософсько-релігійне тлумачення феномену подвижництва”, Павло Леньо, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, докторант кафедри нової і новітньої історії та історіографії УЖНУ (Ужгород, Україна) “Релігійність населення радянського Закарпаття у контексті аналізу феномену “розколотої свідомості””, Туряниця Вікторія, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна) “Інститут свободи совісті як конституційно правова категорія в державотворчій доктрині Томаша Масарика”, Озерянський Микола, диякон, бакалавр богослов’я, магістр історії, директор недільної школи Свято-Духівського кафедрального собору (Чернівці, Україна) “Релігійно-політична діяльність Буковинської митрополії в 1918-1940 рр.”, Стойчева Елисавета, доктор кафедры литературы, филологического факультета, Югозападный университет „Неофита Рилского” (Благоевград, Болгария) “За живота, книжовността и аскетизма на йеросхимонах Спиридон Габровски”, Марек Павел, доктор філософський і педагогічних наук, кандидат історичних наук, професор, філософський факультет університету Палацького, (Оломоуц, Чеська Республіка) ““Italská domácnost”. Poměr mezi křesťanskými církvemi v letech první Československé republiky”, Старенький Ігор, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника (Кам’янець-Подільський, Україна) “Листування протоієрея Миколи Яворовського з викладачем Київської духовної академії Миколою Петровим як джерело для дослідження історії релігійного та повсякденного життя кінця ХІХ – початку ХХ ст.”.

Після роботи конференції заплановані наукові презентації свіжих видань Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні та Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна).

В четвер 5 жовтня, науковці візьмуть участь в богослужінні та відвідають монастирі Мукачівської єпархії. Божественна літургія відбудеться у Красногорському чоловічому монастирі на честь Всіх Святих. Екскурсія по монастирях Мукачівської єпархії буде проведена за таким маршрутом: Мукачівський Свято-Миколаївський монастир-Домбокський Свято-Успенський жіночий монастир-Ракошинський Свято-Покровський чоловічий монастир.

За матеріалами конференції заплановане видання збірника доповідей.

Фото: Віталій МУХА

 

Переглядів: 539

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.